ဂျပန်နိုင်ငံရှိအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အချက်အလက်များ

【TUYỂN DỤNG KANAGAWA】TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TỈNH KANAGAWA

【TUYỂN DỤNG KANAGAWA】TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TỈNH KANAGAWA