header--image header--image

Web magazine para sa mga dayuhan na nagtatrabaho sa Japan
WABISABI Media

Para sa mga nag-aalala tungkol sa pagbabayad ng utang, pinsala o karamdaman na makapunta sa Japan

Maaari kang magtrabaho nang may kapayapaan ng isip sa Japan
Nagbibigay kami ng seguro sa kompensasyon sa kita.

Impormasyon sa trabaho sa Japan

Impormasyon sa trabaho para sa mga dayuhang manggagawa na nais na magtrabaho sa Japan

header--image

Blog ng kultura ng Hapon

Ipakalat ang impormasyon sa kultura ng Hapon

Food

2020.11.06

9 PAGKAIN NG JAPANESE NA DAPAT mong Subukan ANG MANANALO NA ITO

Kapag ang taglamig ay kasama ng nagyeyelong hangin, pagtulog nang tamad sa komportableng silid, ang paglukot s ...

Culture

2020.11.06

UNLUCKY NUMBERS SA JAPAN

Nakasalalay sa kultura at paniniwala sa relihiyon sa bawat bansa, ang mga tao ay may magkakaibang pananaw tung ...

Leisure

2020.11.06

TOP 14 BEAUTIFUL SNOW SIGHTSEEING SPOTS IN JAPAN (PART 2)

Ang taglamig ay ang oras kung kailan kailangan nating magpaalam sa magandang mataas na asul na kalangitan at a ...

Culture

2020.11.06

Mga Tip upang matulungan kang pumunta sa pamamagitan ng COLD WINTER SA JAPAN

Ngayon ay ang pagtatapos ng Nobyembre, ang bawat isa na nakatira sa Japan ay mabilis na bumili ng mga bagay-ba ...