Paano mag-apply ng Suruga Bank Auto Loan

Paano mag-apply ng Suruga Bank Auto Loan

2022.07.06

 

  1. Step 1: pumunta sa website o i-click ang link https://www.surugabank.co.jp/suruga/pc/Affiliate.do?siteID=kurofune&formID=foreigners

ng Suruga Bank. Maaari mong baguhin ang wika sa pamamagitan ng pag-click sa Wika sa kanang tuktok ng iyong screen..

  1. Mag-click sa Click Here To Apply para sa pag-aaplay para sa Suruga Bank Auto Loan. 

 

  1. Piliin ang iyong Katayuan ng paninirahan.
  2. Lagyan ng tsek ang mga ibinigay na item at siguraduhing lagyan lamang ng check ang mga kahon na wastong naglalarawan sa iyo.
  3. Maingat na basahin ang iba pang mga pag-iingat at magpatuloy saSusunod.

6.Punan ang impormasyon tungkol sa mga dayuhang PEP. Kung gusto mong malaman ang mga detalye tungkol sa mga PEP pagkatapos ay i-click ang link na ibinigay sa pahina. (Mangyaring sumangguni sa naka-highlight na teksto sa larawan sa ibaba)

  1. Punan ang pangalan ng patutunguhan ng pagbabayad, numero ng telepono at nais na halaga ng paghiram. Pagkatapos ay mag – click sa Application Start.

 

  1. Hakbang 2: Basahin nang mabuti ang impormasyon, kung sumasang-ayon ka sa mga nilalaman, mangyaring i-click angAgreebuton.

Hakbang 3: Punan ang mga kahon ng iyong impormasyon  Pangalan, Petsa ng kapanganakan, Kasarian, Sitwasyon ng Pamilya at Address. At gayundin ang iyong numero ng telepono, Uri ng Pabahay, Taon ng paninirahan, E-mail address at Card PIN. (Tandaan: Ang 4-digit na PIN na ito ay gagamitin para sa pagsusuri ng mga resulta ng eksaminasyon, mga hinaharap na pamamaraan sa Web at pag-access para sa card pagkatapos ng kontrata) 

Pagkatapos mapunan ang kinakailangang impormasyon, magpatuloy sa Sa Susunod.

Hakbang 4: Punan ang mga kahon tungkol sa iyong Trabaho

 

Pagkatapos ay punan ang impormasyon tungkol sa status ng paghiram ng ibang mga kumpanya at ang tungkol sa paggamit (tulad ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa bangko, kung saan ipapadala ang mga papeles ng kontrata at address ng paghahatid ng card). Matapos punan ang kinakailangang impormasyon, magpatuloy sa Sa pahina ng kumpirmasyon

Hakbang 5: Pakisuri nang mabuti ang mga nilalaman.. Kung tama ang impormasyon na iyong napunan pagkatapos ay i-click ang pindutang Mag-apply kasama ang mga nilalamang ito. (Tandaan: Huwag kalimutan ang iyong 4-digit na PIN. Kung nakalimutan mo ang iyong PIN, kailangan mong gumawa ng bagong application form at muling mag-apply.) 

Hakbang 6: Naipadala na ang iyong Suruga Bank Car Loan application form.

Ang Suruga Bank ay magpapadala sa iyo ng impormasyon at feedback kung ang Loan ay tinanggap o hindi sa pamamagitan ng email o isang tawag sa telepono.