ဂျပန်နိုင်ငံရှိအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အချက်အလက်များ

【TUYỂN DUNG AICHI】TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE NÂNG TẠI AICHI

【TUYỂN DUNG AICHI】TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE NÂNG TẠI AICHI

【TUYỂN DUNG AICHI】TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT CƠ KHÍ TẠI AICHI

【TUYỂN DUNG AICHI】TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT CƠ KHÍ TẠI AICHI