2022.11.25

Hiring in Hiroshima

Job description:

Car parts assembly work.

Job requirements:

Daily conversation in Japanese.

Type of work:

Official staff

Work schedule:

-Nikotai
-14 day shifts, 2 days off + 4 night shifts, 2 days off.

Salary:

Salary: ¥1,400 ~ ¥1,750
Separate holidays 25% Legal holidays 35% Midnight 25% Holidays 25% Legal holidays 35% 25%

Company of profile:

Line of business: Assembly

Location: Saeki Ward, Hiroshima City.

To apply chat with us on Facebook

Registration form

Mail

Pangalan at apelyido

Pangalan ng paaralan

Ipakilala mo ang iyong sarili

Kasanayan sa wikang Hapon

Facebook account

numero ng telepono

Taon

Kasarian