2022.08.09

Hiring in Nagoya

Job description:

Speakers / Translator

Job requirements:

JLPT N3 skills

Type of work:

Part-time job

Salary:

*Salary details will be sent to you privately.

Company of profile:

Location: Near Ozone station/Nagoya dome

Registration form

Mail

Pangalan at apelyido

Pangalan ng paaralan

Ipakilala mo ang iyong sarili

Kasanayan sa wikang Hapon

Facebook account

numero ng telepono

Taon

Kasarian