header--image header--image

Để bạn yên tâm làm việc tại Nhật
Chúng tôi xin cung cấp bảo hiểm trợ cấp thu nhập

Bạn đang lo lắng về?

Khoản nợ đã vay khi đi Nhật

browser does not support inline SVG.

Không thể nằm viện trong thời gian dài dù là bị ốm, hay thương tật

browser does not support inline SVG.

Sợ bị ốm và không thể yên tâm khi sống ở Nhật

browser does not support inline SVG.
insurance

Nhằm mục đích tạo môi trường giúp các bạn yên tâm khi làm việc và sinh sống

Chúng tôi cung cấp bảo hiểm trợ cấp thu nhập cho người lao động Việt Nam ở Nhật

Trường hợp đã qua thời gian miễn trừ
và không thể làm việc, sẽ được hỗ trợ thu nhập

Ví dụ cơ bản

injury1

Khi bị thương do tai nạn giao thông phải nhập viện, và không thể lao động

injury2

Khi bị bệnh, phải ở nhà dưỡng bệnh, tiếp nhận điều trị của bác sĩ và không thể làm việc

Nội dung trợ cấp Số tiền trợ cấp tối đa
Số tiền trợ cấp theo tháng Tối đa 10 man
Tổng số tiền trợ cấp Tối đa 110 man
※Số tiền tối đa sẽ được quyết định sau khi xét duyệt
Trường hợp đã qua thời gian miễn trừ (thời gian được quyết định ban đầu khi tham gia bảo hiểm), và bị thương tật, ốm đau không thể lao động, bảo hiểm sẽ được chi trả theo khoảng thời gian không thể làm việc đó. Chẳng hạn như, khi bị thương nặng do tai nạn giao thông phải nhập viện, hay như bị bệnh tim không thể lao động được, thì sẽ được chi trả một số tiền.
Số tiền ứng với thời gian không thể lao động được chi trả 1 tháng tối đa 10 man, và tối đa 110 man trong 11 tháng.
Kể cả khi bị thương tật, hay bị bệnh, nếu có bảo hiểm trợ cấp thu nhập, sẽ được chi trả một số tiền nhất định. Chính vì vậy, bạn có thể yên tâm làm việc tại Nhật Bản.