Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Tokyo】Tuyển n.v Hỗ trợ kinh doanh (dùng Auto CAD)

【Tokyo】Tuyển n.v Hỗ trợ kinh doanh (dùng Auto CAD)

【Mie】Tuyển nhân viên Hàn xì

【Mie】Tuyển nhân viên Hàn xì

【Aichi/Tochigi】Tuyển n.v Chế biến thực phẩm

【Aichi/Tochigi】Tuyển n.v Chế biến thực phẩm

【Tochigi】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí

【Tochigi】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí

【Aichi】Tuyển n.v Gia công sắt thép

【Aichi】Tuyển n.v Gia công sắt thép

【Shizuoka】Tuyển n.v Thiết kế cơ khí

【Shizuoka】Tuyển n.v Thiết kế cơ khí