Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Osaka】 Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Osaka】 Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Mie】 Tuyển n.v nhà hàng Cà ri

【Mie】 Tuyển n.v nhà hàng Cà ri

【Chiba】 Tuyển nhân viên ryokan

【Chiba】 Tuyển nhân viên ryokan

【Shizuoka】 Tuyển n.v vận hành Onsen

【Shizuoka】 Tuyển n.v vận hành Onsen

【Shizuoka】Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Shizuoka】Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Hyogo】 Tuyển n.v nối dây dẫn điện

【Hyogo】 Tuyển n.v nối dây dẫn điện