Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Tokyo】Tuyển n.v Hỗ trợ kinh doanh (dùng Auto CAD)

【Tokyo】Tuyển n.v Hỗ trợ kinh doanh (dùng Auto CAD)

【Tochigi】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí

【Tochigi】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí

【Shizuoka】Tuyển n.v Thiết kế cơ khí

【Shizuoka】Tuyển n.v Thiết kế cơ khí

【Aichi】Tuyển n.v Tư vấn bán hàng

【Aichi】Tuyển n.v Tư vấn bán hàng

【Aichi】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí

【Aichi】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí

【AICHI】Tuyển Quản lý dây chuyền sản xuất

【AICHI】Tuyển Quản lý dây chuyền sản xuất