Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Nagoya】Tuyển Nhân viên trạm xăng

【Nagoya】Tuyển Nhân viên trạm xăng

【Nagoya】Tuyển nhân viên khách sạn

【Nagoya】Tuyển nhân viên khách sạn

【Nagoya/Tokyo】 Tuyển NV Kế toán

【Nagoya/Tokyo】 Tuyển NV Kế toán

【Tochigi】 Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Tochigi】 Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Yokohama】 Tuyển Kỹ sư Công nghệ thông tin
,

2023.10.25

【Yokohama】 Tuyển Kỹ sư Công nghệ thông tin

【Tokyo/Osaka/Fukuoka/Okinawa】Tuyển NV Lễ tân khách sạn

【Tokyo/Osaka/Fukuoka/Okinawa】Tuyển NV Lễ tân khách sạn

【Aichi】 Tuyển Kỹ sư Thiết kế/ Lắp ráp cơ khí

【Aichi】 Tuyển Kỹ sư Thiết kế/ Lắp ráp cơ khí

【Aichi】 Tuyển N.V văn phòng

【Aichi】 Tuyển N.V văn phòng

【Chiba/Karuizawa】Tuyển NV Quản lý khách sạn

【Chiba/Karuizawa】Tuyển NV Quản lý khách sạn

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Kobe】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Kobe】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Nagano】Tuyển NV Lễ tân/Nhà hàng khách sạn

【Nagano】Tuyển NV Lễ tân/Nhà hàng khách sạn