Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Osaka】 Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Osaka】 Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Chiba】 Tuyển nhân viên ryokan

【Chiba】 Tuyển nhân viên ryokan

【Shizuoka】 Tuyển n.v vận hành Onsen

【Shizuoka】 Tuyển n.v vận hành Onsen

【Shizuoka】Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Shizuoka】Tuyển n.v lễ tân khách sạn

【Hyogo】 Tuyển n.v nối dây dẫn điện

【Hyogo】 Tuyển n.v nối dây dẫn điện

【Osaka】 Tuyển n.v thi công cách nhiệt nhà ở

【Osaka】 Tuyển n.v thi công cách nhiệt nhà ở