Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Okinawa】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Okinawa】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Kanagawa】Tuyển Kỹ sư thiết kế CAD

【Kanagawa】Tuyển Kỹ sư thiết kế CAD

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư kinh doanh

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư kinh doanh

【Saitama】Tuyển Kỹ sư lắp ráp ô tô

【Saitama】Tuyển Kỹ sư lắp ráp ô tô

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Kế hoạch hậu cần

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Kế hoạch hậu cần

【Nagano】Tuyển NV Quản lý chất lượng

【Nagano】Tuyển NV Quản lý chất lượng

【Yamanashi】Tuyển Kỹ thuật viên vật liệu

【Yamanashi】Tuyển Kỹ thuật viên vật liệu

【Gifu】Tuyển Kỹ sư Giám sát xây dựng

【Gifu】Tuyển Kỹ sư Giám sát xây dựng

【Yamanashi】Tuyển Quản lý thực tập sinh

【Yamanashi】Tuyển Quản lý thực tập sinh

【Tokyo】 Tuyển Kỹ sư lắp đặt máy móc

【Tokyo】 Tuyển Kỹ sư lắp đặt máy móc

【Tokushima】Tuyển Kỹ sư Công nghệ thông tin

2023.05.26

【Tokushima】Tuyển Kỹ sư Công nghệ thông tin

【Hyogo】Tuyển Kỹ sư Kiểm tra chất bán dẫn

【Hyogo】Tuyển Kỹ sư Kiểm tra chất bán dẫn