Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【TUYỂN DỤNG NAGASAKI】THU HOẠCH KHOAI TÂY

2022.02.21

【TUYỂN DỤNG NAGASAKI】THU HOẠCH KHOAI TÂY

【TUYỂN DỤNG NAGANO】CHĂN NUÔI BÒ SỮA

2021.12.23

【TUYỂN DỤNG NAGANO】CHĂN NUÔI BÒ SỮA

【TUYỂN DỤNG KAGOSHIMA】THU HOẠCH DÂU TÂY

2021.12.10

【TUYỂN DỤNG KAGOSHIMA】THU HOẠCH DÂU TÂY

【TUYỂN DỤNG OKINAWA】THU HOẠCH RAU – CỦ

2021.12.10

【TUYỂN DỤNG OKINAWA】THU HOẠCH RAU – CỦ

【TUYỂN DỤNG KAGOSHIMA / KUMAMOTO】NHÂN VIÊN THU HOẠCH DÂU & KHOAI LANG

2021.12.02

【TUYỂN DỤNG KAGOSHIMA / KUMAMOTO】NHÂN VIÊN THU HOẠCH DÂU & KHOAI LANG

【NAGASAKI】Tuyển 4 nhân viên thu hoạch Nấm trong nhà kính

2021.11.10

【NAGASAKI】Tuyển 4 nhân viên thu hoạch Nấm trong nhà kính

【TUYỂN TRÊN TOÀN NHẬT BẢN】 NHÂN VIÊN THU HOẠCH VÀ VẬN CHUYỂN NÔNG SẢN

2021.09.07

【TUYỂN TRÊN TOÀN NHẬT BẢN】 NHÂN VIÊN THU HOẠCH VÀ VẬN CHUYỂN NÔNG SẢN

【TUYỂN SỐ LƯỢNG LỚN TẠI NHẬT BẢN】 TUYỂN NHÂN VIÊN THU HOẠCH VÀ VẬN CHUYỂN RAU, CỦ, QUẢ TƯƠI

2021.04.14

【TUYỂN SỐ LƯỢNG LỚN TẠI NHẬT BẢN】 TUYỂN NHÂN VIÊN THU HOẠCH VÀ VẬN CHUYỂN RAU, CỦ, QUẢ TƯƠI