Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Kanto】 Tuyển NV Trưởng nhóm xây dựng

【Kanto】 Tuyển NV Trưởng nhóm xây dựng

【Aichi】 Tuyển N.V văn phòng

【Aichi】 Tuyển N.V văn phòng

【Osaka/Saitama】Tuyển NV Quản lý/Thi công công trình

【Osaka/Saitama】Tuyển NV Quản lý/Thi công công trình

【Shizuoka】Tuyển NV Trát vữa xây dựng

【Shizuoka】Tuyển NV Trát vữa xây dựng

【Chiba】Tuyển n.v sơn xây dựng

【Chiba】Tuyển n.v sơn xây dựng

【Saga/Fukuoka】Tuyển NV Ốp lát xây dựng

【Saga/Fukuoka】Tuyển NV Ốp lát xây dựng

【Kagoshima】Tuyển n.v hỗ trợ quản lý thi công

【Kagoshima】Tuyển n.v hỗ trợ quản lý thi công

【Gifu】Tuyển nhân viên kinh doanh

【Gifu】Tuyển nhân viên kinh doanh

【Aichi】 Tuyển nhân viên kinh doanh

【Aichi】 Tuyển nhân viên kinh doanh

【Aichi】Tuyển n.v thi công công trình

【Aichi】Tuyển n.v thi công công trình

【Osaka】 Tuyển n.v thi công cách nhiệt nhà ở

【Osaka】 Tuyển n.v thi công cách nhiệt nhà ở

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ sở hạ tầng

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ sở hạ tầng