Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Aichi】Tuyển Quản lý thi công

【Aichi】Tuyển Quản lý thi công

[Aichi] Tuyển THI CÔNG ĐIỆN ~420 man

[Aichi] Tuyển THI CÔNG ĐIỆN ~420 man

【NAGOYA】QUẢN LÝ THI CÔNG BẢN VẼ

【NAGOYA】QUẢN LÝ THI CÔNG BẢN VẼ

【TUYỂN DỤNG NAGOYA】TRƯỞNG NHÓM THI CÔNG

2022.01.26

【TUYỂN DỤNG NAGOYA】TRƯỞNG NHÓM THI CÔNG

【TUYỂN DỤNG NAGOYA】QUẢN LÝ NHÂN SỰ

2022.01.25

【TUYỂN DỤNG NAGOYA】QUẢN LÝ NHÂN SỰ

【TUYỂN DỤNG GIFU/AICHI】PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

2021.12.15

【TUYỂN DỤNG GIFU/AICHI】PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH