Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Aichi】Tuyển n.v Gia công sắt thép

【Aichi】Tuyển n.v Gia công sắt thép

〖Hokkaido〗Tuyển Quản lý cải tạo,nâng cấp nhà ở

〖Hokkaido〗Tuyển Quản lý cải tạo,nâng cấp nhà ở

【Tokyo】 Tuyển Quản lý thi công Điện

【Tokyo】 Tuyển Quản lý thi công Điện

【Aichi】Tuyển Quản lý thi công

【Aichi】Tuyển Quản lý thi công

[Aichi] Tuyển THI CÔNG ĐIỆN ~420 man

[Aichi] Tuyển THI CÔNG ĐIỆN ~420 man

【NAGOYA】Tuyển Quản lý thi công

【NAGOYA】Tuyển Quản lý thi công