Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Osaka】 Tuyển n.v thi công cách nhiệt nhà ở

【Osaka】 Tuyển n.v thi công cách nhiệt nhà ở

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ sở hạ tầng

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ sở hạ tầng

【Aichi】Tuyển n.v Gia công sắt thép

【Aichi】Tuyển n.v Gia công sắt thép

〖Hokkaido〗Tuyển Quản lý cải tạo,nâng cấp nhà ở

〖Hokkaido〗Tuyển Quản lý cải tạo,nâng cấp nhà ở

【Tokyo】 Tuyển Quản lý thi công Điện

【Tokyo】 Tuyển Quản lý thi công Điện

【Aichi】Tuyển Quản lý thi công

【Aichi】Tuyển Quản lý thi công