Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Tochigi】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Tochigi】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Tochigi】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Tochigi】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Aichi】 Tuyển Kỹ sư Thiết kế/ Lắp ráp cơ khí

【Aichi】 Tuyển Kỹ sư Thiết kế/ Lắp ráp cơ khí

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Kobe】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Kobe】Tuyển Kỹ sư thiết kế mạch điện

【Aichi】 Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Aichi】 Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Chiba】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Chiba】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Saitama】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Saitama】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Tochigi】Tuyển NV Gia công kim loại

【Tochigi】Tuyển NV Gia công kim loại

【Okinawa】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Okinawa】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Kanagawa】Tuyển Kỹ sư thiết kế CAD

【Kanagawa】Tuyển Kỹ sư thiết kế CAD

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư kinh doanh

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư kinh doanh