Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【VIỆC LÀM NAGASAKI】THU GOM, PHÂN LOẠI CÁ

2021.12.10

【VIỆC LÀM NAGASAKI】THU GOM, PHÂN LOẠI CÁ

【TUYỂN DỤNG NAGASAKI】NHÂN VIÊN THU GOM & ĐÁNH BẮT CÁ

2021.09.24

【TUYỂN DỤNG NAGASAKI】NHÂN VIÊN THU GOM & ĐÁNH BẮT CÁ