Thông tin tuyển dụng tại Nhật

Thông tin tuyển dụng dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Nhật

【Yamanashi】Tuyển NV Lễ tân/Nhà hàng khách sạn

【Yamanashi】Tuyển NV Lễ tân/Nhà hàng khách sạn

【Kyoto/Shiga】NV Lễ tân khách sạn

【Kyoto/Shiga】NV Lễ tân khách sạn

【Fukushima/Kanagawa/Okinawa】Tuyển Kỹ sư Lễ tân khách sạn

【Fukushima/Kanagawa/Okinawa】Tuyển Kỹ sư Lễ tân khách sạn

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Lễ tân khách sạn

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Lễ tân khách sạn

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Lễ tân khách sạn

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Lễ tân khách sạn

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Quản lý thiết bị

【Tokyo】Tuyển Kỹ sư Quản lý thiết bị

【Chiba】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Chiba】Tuyển NV Bảo dưỡng ô tô

【Kanagawa】Tuyển NV Lễ tân khách sạn

【Kanagawa】Tuyển NV Lễ tân khách sạn

【Osaka/Saitama】Tuyển NV Quản lý/Thi công công trình

【Osaka/Saitama】Tuyển NV Quản lý/Thi công công trình

【Osaka】Tuyển NV Lễ tân khách sạn

【Osaka】Tuyển NV Lễ tân khách sạn

【Hiroshima】Tuyển Kỹ sư công nghệ thông tin
,

2023.07.12

【Hiroshima】Tuyển Kỹ sư công nghệ thông tin

【Kansai】Tuyển NV Kinh doanh

【Kansai】Tuyển NV Kinh doanh